Dessa användarvillkor (hädanefter kallade "villkor") reglerar förhållandet mellan säljaren och köparen vid försäljning av varor mellan HIGHTECH PRODUCTION, ltd, registrerat I handelsregistret vid municipal domstolen I Prag (EU-Tjeckien), avsnitt C, infoga 323831 (nedan kallad "säljaren") och dess handelspartner (nedan kallas "köpare").

Säljaren ska acceptera följande typer av betalningar från köparen:

- Betalning I förväg via en Banköverföring
- Betalning vid leverans (en kontantbetalning till en transportör)
- Paypal
- Betala i månatliga delbetalningar
- Betalning med betalkort via PayPal, PayU, Google Pay, Apple Pay, Skrill
- Avbetalningsköp (endast om köparen uppfyller villkoren för den kredit-företag som erbjuder tjänsten hyrköp) - Endast för kunder från Tjeckien

För en giltig elektronisk beställning ska all nödvändig information fyllas i. En order representerar ett utkast till köpeavtal. Det finns inget behov av någon formell bekräftelse av säljaren, avtalet träder I kraft vid själva leveransen. Säljaren förbehåller sig rätt att fastställa avtalet genom att bekräfta ordern. Beroende på typen av beställningen (mängden på varorna, priser, transportkostnader, avstånd, etc.), skall säljaren alltid ha rätt att be köparen att godkänna ordern på lämpligt sätt, T.ex. per telefon eller skriftligen. Om köparen vägrar att godkänna ordern på sättet som krävs, skall sådan beställning anses ogiltigt. Priset i den Europeiska gemenskapen (EG) är enligt kontraktet slutgiltigt och inkluderar alla skatter.

Säljaren skickar varor till köparen via budtjänst. Transportkostnaden sätts om den inte redan ingår I varorna, enligt gällande prislista på köpdagen. Vanliga transporttiden för varor beställde före 12:00 på en arbetsdag är 24-48 timmar, beroende på leveransadress som tillhandahålls av köparen . Köparen kommer att informeras om placeringen av transporten på e- postadressen som anges av köparen I beställningen. Köparen kommer att informeras om leveransen per e-mail eller telefon I förväg. Leveranstiden kan förlängas, särskilt vid oförutsedda omständigheter utanför säljarens kontroll, såsom naturkatastrofer, olyckor, etc. Köparen meddelas om eventuella förseningar på den adress som angetts I beställningen utan onödigt dröjsmål.

Nöjdhetsgaranti för varor och tjänster gäller från tidpunkten för köpet (vanligen 50-100 dagar).

Varje frånträdande från avtalet skall regleras av gällande lagar I Tjeckien och Europeiska unionen. Köparen kan frånträda avtalet Inom 14 dagar efter mottagandet av varorna om avtalet slöts via distanskommunikation. Om köparen beslutar att utöva denna rätt, lämnas sådant meddelande till säljare senast 14 dagar från mottagandet av varan. Köparen skall returnera beställda varor komplett, med fullständig dokumentation, oskadad, ren, inklusive originalförpackningen, och I skick och värde som köparen accepterat det från tillverkaren / återförsäljare som anges I bruksanvisningen som gäller för enheten eller adress på denna webbplats under avsnittet företag. I händelse av att återsänd vara är ofullständig eller skadad, kan säljaren minska den returnerade köpesumman utifrån detta. Beloppet för de returnerade varorna skall sändas till köparen inom 30 dagar från den dag köparen drog sig ur avtalet.

Åtnjutande av nöjdhetsgarantin skall regleras av följande regler: Köparen skall returnera beställda varor komplett, med fullständig dokumentation, oskadade, rena, inklusive originalförpackningen, och i det skick och värde som köparen accepterade det (med hänsyn till normalt slitage) till adressen för tillverkaren / återförsäljaren som anges I bruksanvisningen som gäller för enheten eller på denna hemsida under avsnittet Företag. Returnerade varor skall åtföljas med ett brev för att begära tillämpning av nöjdhetsgaranti, tillsammans med telefonnummer eller e-postadress och kontonummer som bidraget skall återlämnas till. Sådan återbetalning skall överföras till köparens bankkonto inom 30 arbetsdagar. Denna period börjar från mottagandet av begäran om återkallelse från avtalet av köparen. I händelse av att köparens bankkonto inte tillhandahållits eller är känt, ska köparen erhålla kredit som kan användas för att köpa en annans produkt av säljaren. Tillverkaren förbehåller sig rätten att avvisa en fordran eller utförandet av den nöjdhetsgarantin vid saknade varor eller tillbehör eller dokumentation som avses I stycket ovan eller vid skada på (fall, krasch, etc.) eller en annan skada på varan (t.ex. justeringar av varan som utförs av personer som inte godkänts av säljaren etc) eller att göra avdrag för kostnader för att återställa varor till sitt ursprungliga skick. Dessa potentiella kostnader skall dras av från inköpspriset för varorna, samt kostnader I samband med respektive betalningstransaktion och kostnaderna för frakt och emballage. Nöjdhetsgarantin gäller inte varor som köpts på avbetalning och adaptrar (huvud, armhålor eller andra) Nöjdhetsgaranti är villkorad av slutförande av den individuella plan som köparen kan begära hjälp med genom kontakterna som anges I bruksanvisningen. I de fall köparen inte använder detta alternativ kommer en avbokningsavgift på 40% av inköpspriset vid köptillfället tillämpas.

Vid beställning av produkten från land utanför EU, kan du bli kontaktad av din kontor med en begäran att lämna ytterligare information eller reglera avgifter (skatter, tullar) för import av det beställda till ditt land. Sådan information eller avgifter, skall bestämmas enligt nationell lagstiftning, som omfattas av det enskilda ansvaret för köparen. För att ta reda på beloppet och om det berör din beställning, kontakta ditt tullkontor. Om du blir kontaktad av någon myndighet angående ärenden som beskrivs i denna punkt, rekommenderar vi starkt att du samverkar.

Kostnader I samband med att skicka varorna tillbaka till säljaren skall bäras av köparen. Säljaren skall inte vara ansvarig för skador på varorna som inträffat under transporten från köparen. Det rekommenderas starkt att försäkra paketet för det belopp som motsvarar köpeskillingen på varorna.

Köpt VIP-rabatt är tillämplig för aktuellt icke- rabatterat pris på produkten, som publiceras på inköpsdatum för enheten. Med varje enhet kan endast en VIP-rabbat köpas. Denna rabatt är ständig och överlåtbar. Var god och spara rabbatkoden på ett säkert ställe, rabatten kan inte tillämpas utan det.

Bilder och videor som publiceras på denna webbplats är endast illustrativa, faktiska enheter kan variera.

Din data skyddas av lag nr 101/2000 Coll. ("Data Protection Act"), och skall behandlas av säljaren under tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och används för att behandla din order. För dessa ändamål kan dina uppgifter överföras till en tjänsteleverantör eller kurir för säkra leveranser av varorna till din adress.

Du kan begära information från säljaren avseende behandling av dina personuppgifter enligt definitionen I avsnitt 12 Data Protection Act eller ändra dessa uppgifter. Köparen skall ha de rättigheter som avses I 21 av Data Protection Act, (personuppgiftslagen), särskilt rätten att kräva en förklaring om du misstänker eller upptäcker att säljaren inte följer gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

När som helst kan köparen säga nej till användning och vidare distribution av köparens företagsnamn eller namn och adress i reklamsyfte. För detta ändamål skall köparen lämna säljaren en begäran, antingen genom e-post, brev eller fax.

Dessa villkor är giltiga och i bruk från 25 januari 2020 och upphäver den tidigare versionen av villkoren. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren utan varning. Den ursprungliga versionen av dessa villkor har skrivits på det tjeckiska språket och översättningen görs av en tredje part. Den ursprungliga texten skall ha företräde vid eventuella tvist.